wtorek, 20 listopada 2018

Rozstrzygnięcie Ekologicznego Konkursu Plastycznego ,,Chroń środowisko ponad wszystko''


20 listopada 2018 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu wręczono nagrody laureatom Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Chroń środowisko ponad wszystko”, realizowanego w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu”. Tegoroczny projekt zakładał organizację działań, których  celem było dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka, kształtowanie umiejętności oceny wpływu różnych czynników (w tym antropogenicznych) oraz wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łowickiego z klas IV – VIII. Każdy z uczestników mógł zgłosić do konkursu 1 pracę plastyczną, wykonaną samodzielnie, dowolną techniką, w formacie min. A4.  Ocenie podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, wartość artystyczna i estetyczna pracy. Komisja konkursowa w składzie: Adriana Drzewiecka, Anna Jagoda, Urszula Czubatka dokonała oceny prac i przyznała następujące nagrody:


- w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowe
I nagroda
Maja Rusek - Szkoła Podstawowa w Błędowie
II nagroda

Hanna Tybuś- Szkoła Podstawowa w Mysłakowie
III nagroda

Michalina Bura – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu
W
yróżnienia
Aleksandra Więcek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu
Katarzyna Piasecka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu

- w kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowe
I nagroda

Julia Grabowicz – Szkoła Podstawowa w Domaniewicach
II nagroda

Wiktoria Styrt – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
III nagroda

Alina Biała - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu 
W
yróżnienie
Rozalia Szuflińska – Szkoła Podstawowa w Błędowie

Nagrody dla finalistów konkursu zostały ufundowane ze środków Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Serdecznie gratulujemy laureatom. Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w holu biblioteki do końca listopada.
 
 

 
Laureaci w kat. I - klasy IV- VI 

 Laureaci w kat. II - klasy VII-VIII

 
 
 Wystawa nagrodzonych prac w Ekologicznym Konkursie Plastycznym