piątek, 4 stycznia 2013

NARADA MERYTORYCZNA DLA BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU ŁOWICKIEGO


W dniu 03.01.2013r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, odbyła się narada merytoryczna dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu łowickiego.
 W pierwszej części spotknia uczestnicy zapoznali się z akcją zainicjowaną przez łódzkie Wydawnictwo „Literatura” pt. „Z książką na walizkach”. Dotychczasowe osiągnięcia (w tym także dane z innych województw) przedstawiła redaktor naczelna pani Wiesława Jędrzejczyk, która zachęciła bibliotekarzy naszego powiatu do wzięcia udziału w takiej formie promocji książki.
W drugiej  części pani Monika Paciorek – kustosz PBP w Łowiczu, omówiła zmiany w Schemacie Sprawozdania z działalności bibliotek za 2012 rok, zaprezentowała tematy szkoleń dla bibliotekarzy na rok 2013 oraz przedstawiła wyniki rankingu dla bibliotek gminnych „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki.
 
 

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O POWSTANIU STYCZNIOWYM "GLORIA VICTIS"


Gimnazjum Publiczne w Łaguszewie

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu,
Powiatową Biblioteką Publiczną w Łowiczu,
Wójtem Gminy Kocierzew Południowy
oraz pod patronatem medialnym tygodnika
Nowy Łowiczanin
ogłasza
                                     
POWIATOWY KONKURS WIEDZY
O POWSTANIU STYCZNIOWYM
 GLORIA VICTIS
w 150 rocznicę jego wybuchu
 
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów powiatu łowickiego

Etap szkolny – 8 II 2013r.
Etap powiatowy – 27 II 2013 r.

Kontakt : (46) 838 43 93; e-mail : gimnazjumlaguszew@wp.pl

 

                                                   
Regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym GLORIA VICTIS
CELE:
-        uczczenie bohaterów i ofiar Powstania Styczniowego w 150-rocznicę jego wybuchu,
-        pogłębienie wiedzy o przyczynach , przebiegu i skutkach   Powstania Styczniowego,
-        rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
-        doskonalenie umiejętności posługiwania się wiedzą w praktyce,
-        poznanie dziejów Łowicza i okolic w latach 1863-1864,
ORGANIZATOR:
Publiczne Gimnazjum w Łaguszewie
99-414 Kocierzew,
tel.(0-46) 838-43-93, e-mail: gimnazjumlaguszew@wp.pl

we współpracy z(e):
- Starostwem Powiatowym w Łowiczu
-Powiatową Biblioteką Publiczną w Łowiczu
-Wójtem Gminy Kocierzew Południowy
pod patronatem medialnym tygodnika „Nowy Łowiczanin”

WARUNKI KONKURSU:
1.      Konkurs jest adresowany do uczniów  gimnazjów powiatu łowickiego.

2.      Konkurs jest dwuetapowy.

ETAP I SZKOLNY
Eliminacje na etapie szkolnym przeprowadzają gimnazja na podstawie testu przesłanego  przez organizatora i wyłaniają 2 uczestników etapu powiatowego. W przypadku gdy więcej niż 2 gimnazjalistów uzyska maksymalną, równą liczbę punktów z testu eliminacyjnego, szkolna komisja konkursowa na podstawie ułożonych przez siebie pytań ustnych rozstrzygnie o przejściu uczestnika do następnego etapu.
Materiały  do etapu szkolnego :

Literatura:
·         Kieniewicz S. , Powstanie styczniowe,  Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, seria III t.49,Warszawa 1987.

·         Wegner. J., Łowicz i okolice w powstaniu styczniowym, w: Łowicz. Dzieje miasta, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1986, s. 220 – 244.

·         Żeromski S., Wierna rzeka, Wrocław : Ossolineum 1978 lub inne dowolne wydanie.

·         Orzeszkowa E., Gloria victis, Kraków: Wydawnictwo Greg 2012 lub inne dowolne wydanie.

Ponadto obowiązuje znajomość niżej podanej ikonografii (autor, tytuł) oraz pieśni powstańczych (autor, tytuł, tekst).

Ikonografia, (online), (dostęp 20 grudnia 2012).
Dostępny w Internecie:  http://www.pinakoteka.zascianek.pl:

Chełmoński J., Epizod z powstania 1863 roku

Chełmoński J., Powstańcy przed karczmą

Gierymski M., Wymarsz powstańców ze wsi w 1863 roku

Gierymski M., Powstaniec z 1863 roku

Gierymski M., Patrol powstańczy – pikieta

Grottger A.,  Pożegnanie, Branka, Kucie kos, Bitwa, Schronisko, Obrona dworu, Po odejściu wroga, Żałobne wieści, Na pobojowisku

Kossak J., Bitwa pod Ignacewem

Malczewski J., Na etapie (Sybiracy)

Malczewski J., Wigilia na Syberii 

Malecki W., Patrol powstańczy 

Matejko J., Rok 1863 – Polonia

Rosen J., Powstańcy z roku 1863

Witkiewicz S., Ranny powstaniec 

Witkiewicz S., Powstaniec zabity
oraz:

Sochaczewski A., Branka Polaków do armii rosyjskiej w 1863 ,(online), (dostęp 20 grudnia 2012).Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Sochaczewski

Sochaczewski A., Pożegnanie z Europą ,(online), (dostęp 20 grudnia 2012).

Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Sochaczewski.
Pieśni:

Władysław Ludwik Anczyc, Marsz strzelców

Ludwik Ksawery Pomian – Łubieński, Ostatni mazur, Marsz, marsz Polonia

Wincenty Pol, W krwawym polu

Włodzimierz Wolski, Marsz powstańców

Do dnia 8 lutego 2013 r. należy przesłać zgłoszenia uczniów do etapu powiatowego na adres e-mail: gimnazjumlaguszew@wp.pl, podając imię i nazwisko ucznia, nazwę, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

Etap II – powiatowy

            Odbędzie się 27 lutego 2013 r. (środa) o godzinie 11.00 w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie. Laureatami konkursu zostaną osoby, które zajmą kolejno  I, II, III miejsce uzyskując  najwyższą liczbę punktów.
3.Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest rozwiązać w ciągu 60 minut test przygotowany przez Komisje Konkursową na podstawie  materiałów podanych do etapu szkolnego oraz dodatkowych pozycji :
·         Kronika powstań polskich 1794 – 1944, Warszawa 1994,  s. 222 – 258. ( Zwłaszcza zagadnienia : Ostateczny plan powstania, Siły rosyjskie i polskie, Branka w stolicy, Szturm na koszary, Rząd Narodowy uwłaszcza chłopów, Konwencja Gustawa Alvenslebena, Pierwsze zwycięstwo Langiewicza, Obóz ojcowski i wyprawa powstańców na Miechów, Nieudana wyprawa po dyktaturę, Jedna z największych bitew, Koniec kampanii Langiewicza, Wyprawa morska Teofila Łapińskiego, Marian Langiewicz, Śmierć Bobrowskiego, Zwycięstwo Younga de Blankenheim, Sukcesy i porażki Sierakowskiego, Dwa zwycięstwa Jeziorańskiego, Ostatnia walka pułkownika Nullo, Zasztyletowanie Józefa Miniszewskiego, Zygmunt Padlewski, Zabór Kasy Głównej, Trybunały rewolucyjne, Wyjazd Wielopolskiego, Efektowne zwycięstwo pod Chruśliną, Reorganizacja polskiego państwa podziemnego, Drugie zwycięstwo gen. Michała Kruka - Heydenreicha, Major Władysław Brandt bije przeciwnika i zdobywa broń, Z Polesia na salony dyplomatyczne, Nieudany zamach na dowódcę wojsk rosyjskich gen Berga, Traugutt obejmuje władzę, Akcje powstańców na liniach kolejowych Królestwa, Źródła finansowania podziemnego państwa polskiego, Reorganizacja wojsk narodowych, Memoriał Milutina, Namiestnik Berg i polska arystokracja, Reforma uwłaszczeniowa z łaski Aleksandra II, Aresztowanie dyktatora Romualda Traugutta, Egzekucja Traugutta i jego współpracowników, Represje wobec Kościoła i duchowieństwa, Ostatni naczelnik Warszawy, W drodze na Syberię, Pojmanie i stracenie księdza Stanisława Brzóski)

·         Zgórniak M., Wielka historia Polski, tom 7: Polska w czasach walk o niepodległość (1815-1864), Kraków 2001, s. 291 – 328.

·         Żeromski. S., Rozdziobią nas kruki wrony…, Kraków: Wydawnictwo Greg 2010 lub inne dowolne wydanie
4. Test będzie zawierał pytania zamknięte i otwarte, czytanie różnych tekstów kultury , odczytywanie danych z mapy oraz inne umiejętności wynikające ze standardów wymagań.
5.Podczas eliminacji powiatowych obowiązuje kodowanie prac uczniów.
6.Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród jego laureatom nastąpi 27 lutego 2013 r. o godzinie 13.00 w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie.
7. Laureaci Konkurs otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, zaś pozostali dyplomy uczestnictwa.
8.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna

 Uczestników prosimy o zabranie przyborów do pisania.
W razie trudności ze zdobyciem  zalecanej literatury prosimy o kontakt z Organizatorem.

Odpowiedzi na pytania związane z organizacją i przebiegiem konkursu udziela pan Cezary Fidrych w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie-(0-46) 838-43-93.
Skład Komisji Konkursowej :

Przewodniczący – mgr Cezary Fidrych – nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Łaguszewie
Członkowie:
mgr Beata Rześna – nauczycielka Zespołu Szkól Publicznych im. Bohaterów Walk nad Bzurą  Kocierzewie Południowym
mgr Marcin Kosowski – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łaguszewie
mgr Marzena Tomaszewska –nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. K. Idzikowskiej w Zdunach
 

 

środa, 2 stycznia 2013

ZIMOWE SPOTKANIE Z POEZJĄ


       28 grudnia 2012 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się  „Zimowe spotkanie z poezją”. Licznie przybyli goście wysłuchali wierszy, które zaprezentowali:  pan Feliks Walichnowski – znany socjolog, publicysta i dziennikarz oraz laureatki literackiego konkursu „Ludowe rymy” – panie: Krystyna Kopeć i Krystyna Kunikowska, a także pani Joanna Bolimowska ubiegłoroczna laureatka w/w konkursu.  Spotkanie z poezją umilił występ chóru z Klubu Seniora „Radość” w Łowiczu. W świątecznym nastroju, przy choince spotkanie zakończono wspólnym śpiewaniem kolęd.