wtorek, 31 grudnia 2013

Szczęśliwego NOWEGO ROKU!

          Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu wszystkim swoim czytelnikom oraz odwiedzającym placówkę życzy samych szczęśliwych dni w 2014 ROKU. 

        Niech Nowy Rok będzie szczęśliwy w osobiste doznania, niech spełni zamierzenia i dążenia zawodowe  i przyniesie satysfakcję z własnych dokonań. 

Łowickie tradycją malowane

           18 grudnia 2013 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Łowickie tradycją malowane” połączone
z uroczystym wręczeniem nagród laureatom.


 Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii klas I-III:  

NAGRODY :

Zofia Brzozowska – Szkoła Podstawowa Nr 2  im. A.Mickiewicza w Łowiczu

Natalia Drabik – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu

Anna Fijołek – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A.Mickiewicza w Łowiczu

Weronika Kozanecka – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A.Mickiewicza w Łowiczu

Karolina Skoneczna – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A.Mickiewicza w Łowiczu 

WYRÓŻNIENIA :

Zofia Domańska – Szkoła Podstawowa Nr 2 m. A.Mickiewicza w Łowiczu

Maria Jesionkowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A.Mickiewicza w Łowiczu

Jakub Kucharski – Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym

Olga Machnikowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. A.Mickiewicza w Łowiczu

W kategorii klas IV-VI:

NAGRODY :

I Wiktoria Niedziela – Szkoła Podstawowa nr 1 im. T.Kościuszki w Łowiczu

II Mateusz Panak – Szkoła Podstawowa im. J.Chełmońskiego w Łyszkowicach 

III Kinga Majcher – Szkoła Podstawowa im. J. Chełmońskiego w Łyszkowicach

Lena Portasz – Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. T.Kościuszki w Łowiczu

WYRÓŻNIENIA  

Bartłomiej Białas – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

Milena Dudzińska – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kardynała Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu

Justyna Modelewska – Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym

Komisja postanowiła dokonać osobnej oceny prac przestrzennych. Przyznano następujące nagrody:

Sandra Malińska – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Amelia Wojda – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M.Konopnickiej w Łowiczu

 NAGRODY DYREKTORA POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 W ŁOWICZU:

Malwina Łabińska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T.Kościuszki w Łowiczu

Wiktoria Siekierska- Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym

Patrycja Siekierska- Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym


      
 Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, wpłynęło wiele ciekawych prac. Wszystkie je można obejrzeć w siedzibie Biblioteki.  ZAPRASZAMY!
czwartek, 5 grudnia 2013

„POWSTANIE LISTOPADOWE 1830-1831 NA ZIEMI ŁOWICKIEJ”

W listopadzie  w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbył się cykl wykładów „POWSTANIE LISTOPADOWE 1830-1831 NA ZIEMI ŁOWICKIEJ”, które wygłosił Zbigniew Zagajewski- historyk, członek Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty. 

środa, 4 grudnia 2013

CALINECZKA W BIBLIOTECE

             26 listopada 2013 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprosiła przedszkolaki na przedstawienie "CALINECZKA” w wykonaniu aktorów krakowskiego teatru "ART-RE" . Artyści zaprezentowali  opowieść o malutkiej, uroczej dziewczynce, która wyrosła z kielicha zaczarowanego kwiatu.  Adaptacja jednej
z najsłynniejszych baśni Hansa Christiana Andersena przeniosła widzów  
w świat przepełniony pięknymi kolorami, muzyką i śpiewem.

 Dzieci, które zgromadziły się na widowni, żywo reagowały na to co dzieje się na scenie oraz chętnie włączały się w zabawy prowadzone przez aktorów, ucząc się dobroci, uczciwości, opiekuńczości, niesienia pomocy potrzebującym
 i wdzięczności.


środa, 30 października 2013

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Fotograficznego
„Perły Ziemi Łowickiej – turystyka i folklor”

 28 października 2013r.  w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Perły Ziemi Łowickiej - turystyka i folklor”.
Organizatorami konkursu pod honorowym patronatem Starosty Łowickiego było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu oraz Muzeum w Łowiczu.
Na konkurs wpłynęły 53 prace nadesłane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców powiatu łowickiego. Komisja konkursowa oceniając zgodność z tematem, pomysłowość, inwencję  twórczą, ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne prac, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 II NAGRODA:   
Adrian Kaźmierczak - ZSP nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu, za zdjęcie  „Pałac w Nieborowie”
Aleksandra Rożniata - I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, za zdjęcia  „Obrazki znad Bzury"
 
III NAGRODA:  
Grzegorz Słoma za zdjęcie „Bazylika w innej perspektywie”
Norbert Sawicki  za zdjęcie „Świątynia Diany w Arkadii”

 WYRÓŻNIENIA:
Jakub Szkop (ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu) za zdjęcie „Zza roślin zabytki też mają swój urok”
Adrian Kaźmierczak (ZSP nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu) za zdjęcie „Wyjazd na pole”
Robert Krawczyk za zdjęcie „Pomnik nocą”
 
Nagrodzone zdjęcia można obejrzeć na wystawie w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
 
 
Adrian Kaźmierczak "Pałac w Nieborowie"
 
Aleksandra Rożniata "Obrazki znad Bzury"
 
Aleksandra Rożniata "Obrazki znad Bzury"
 
Grzegorz Słoma "Bazylika w innej perspektywie"
 
Norbert Sawicki "Świątynia Diany w Arkadii"
 
Jakub Szkop "Zza roślin zabytki też mają swój urok"
 
Adrian Kaźmierczak "Wyjazd na pole"
 
Robert Krawczyk "Pomnik nocą"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

poniedziałek, 14 października 2013


Powiatowy Konkurs Plastyczny
„ŁOWICKIE TRADYCJĄ MALOWANE”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach filia w Łowiczu zapraszają uczniów szkół podstawowych powiatu łowickiego do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym "ŁOWICKIE TRADYCJĄ MALOWANE".
   
REGULAMIN POWIATOWEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Łowickie tradycją malowane”
I. Temat konkursu:
Przedstawienie bogactwa kulturowego naszego regionu.
Ukazanie zwyczajów ludowych, wierzeń, tradycji, barwnych strojów, pejzażu lub charakterystycznej architektury.
II. Organizatorzy konkursu:
 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu,
 2. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach filia w Łowiczu
III. Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych powiatu łowickiego.
IV. Cele konkursu:
1.      Rozwijanie zainteresowań rodzimą kulturą ludową.
2.      Promowanie młodych talentów.
3.      Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci, uwrażliwienie na piękno folkloru.
4.      Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
V. Zasady konkursu:
1.      Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
2.      Format pracy: minimum A3.
3.      Technika pracy: rysunek, grafika, malarstwo, collage, prace przestrzenne.
4.      Każda praca powinna być podpisana. Dane osobowe (imię
      i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy) należy umieścić na odwrocie pracy.
5.      Oceny dokona jury powołane przez Organizatorów.
6.      Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, inwencja, interpretacja własna tematu, walory artystyczne, kompozycja
7.      Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane uczestnikom
8.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych, wydawniczych
      i innych zgodnych z ich działalnością.
VI. Postanowienia końcowe:
 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu,
Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz z dopiskiem „Konkurs plastyczny".
 1. Termin nadsyłania prac upływa 22 listopada 2013 r . (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Uroczyste  podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w grudniu.
 3. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
 4. Informacje o konkursie będą umieszczane na stronach internetowych Organizatorów             http://www.powiat.lowicz.pl i  http://www.pbplowicz.blogspot.com
             
  oraz http://www.bpsk.nets.pl
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 46 837 38 74, 46 837 00 11

poniedziałek, 30 września 2013

Gimnazjaliści z Popowa w PBP w Łowiczu

27.06.2013r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu gościła uczniów z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie. Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem struktury księgozbioru biblioteki oraz omówieniem zasad korzystania z wypożyczalni i czytelni. Drugą część wizyty wypełniła prezentacja komputerowego katalogu księgozbioru PBP w Łowiczu, który dostępny jest także w Internecie. Uczniowie mieli okazję samodzielnie wyszukiwać tytuły poszukiwanych przez nich książek oraz sprawdzać ich dostępność w bibliotece.
Na zakończenie gimnazjalistom zaprezentowano regał z literaturą młodzieżową oraz zachęcono do korzystania ze zbiorów biblioteki. Mamy nadzieję, że nasi goście staną się wkrótce stałymi czytelnikami, do czego serdecznie zapraszamy.
 

 

poniedziałek, 16 września 2013

Wykład dotyczący mobbingu

 11 września 2013r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbył się wykład  „Przeciw mobbingowi”. Spotkanie poprowadził
Pan Ryszard Musielewicz ze Stowarzyszenia Antymobbingowego
p.p. Barbary Grabowskiej w Gdańsku, Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy. Prelegent wyjaśnił czym jest mobbing, jakie są jego rodzaje i czym się przejawia, przybliżył portret mobbera oraz ofiary mobbingu, wskazał jak sobie radzić oraz jak przeciwdziałać temu problemowi. Na zakończenie odpowiadał na pytania uczestników spotkania.
 
 

czwartek, 12 września 2013


Narodowe Czytanie Aleksandra Fredry

            W sobotnie popołudnie, 7 września 2013r. na dziedzińcu łowickiego muzeum  odbyła się akcja Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry, którą zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.
            W tym roku mija bowiem 220. rocznica urodzin tego wybitnego polskiego komediopisarza,  poety, autora bajek i pamiętników.
Było to pierwsze plenerowe czytanie dzieł narodowych w Powiecie Łowickim.
            Uroczystość rozpoczęła się przybliżeniem życia oraz twórczości Aleksandra hrabiego Fredry a następnie osoby znane z życia publicznego czytały dzieła pisarza, wśród nich: śpiewak operowy Kazimierz Kowalski, Wicewojewoda Łódzki – Paweł Bejda, Starosta Łowicki – Krzysztof Figat, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego – Krzysztof Górski, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Grażyna Wagner, Burmistrz Miasta Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Zasępa, Marzena Kozanecka-Zwierz – Dyrektor Muzeum w Łowiczu, Tadeusz Żaczek – Dyrektor Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Marek Wojtylak – kierownik łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie, Jolanta Pokorska i Beata Sawicka z łowickiej filii Biblioteki Pedagogicznej oraz  Kamil Sobol (Łowicka Akademia Sportu), Joanna Bolimowska, Anna Bieguszewska i Hanna Kuleta (Klub Seniora),  Mirosława Wolska-Kobierecka (Nowy Łowiczanin), Bartosz Sobczyk (radio Victoria), Zdzisław Kryściak (PTTK) i Magdalena Kłosińska.
            Biblioteka przygotowała także atrakcje dla najmłodszych słuchaczy. W ramach akcji "Fredro dla dzieci" zorganizowano konkurs plastyczny „Galeria portretów Pawła i Gawła” oraz  quiz na temat wiersza „Małpa w kąpieli”. Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez wydawcę portalu dużeKa. 
         
            "Narodowe Czytanie" to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.
            Imprezę poprzedziło uroczyste otwarcie łowickiego Muzeum
po remoncie a uświetnił koncert Kazimierza Kowalskiego z udziałem solistów Polskiej Opery Kameralnej, który odbył się w sali barokowej.