wtorek, 7 maja 2013

MAJ W BIBLIOTECE

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza na
„Maj w Bibliotece”, który rozpocznie przypadający w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek po raz dziesiąty organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
W tym roku przebiega on pod hasłem „Biblioteka przestrzenią
dla kreatywnych”  i  ma na celu zwiększenie znaczenia biblioteki
oraz zawodu bibliotekarza wśród społeczności lokalnej,
promocję i rozwój czytelnictwa, pogłębienie zainteresowań,
uświadomienie, że biblioteka to miejsce, gdzie nie tylko wypożycza się
książki, ale aktywnie spędza czas.

Szczegółowy program akcji "Maj w Bibliotece": 

AMNESTIA DLA DŁUŻNIKÓW BIBLIOTEKI

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu ogłasza maj miesiącem amnestii dla dłużników biblioteki. Wszyscy, którzy do końca maja
b.r. zwrócą książki przetrzymywane ponad regulaminowy termin,
nie zapłacą kary.