poniedziałek, 16 września 2013

Wykład dotyczący mobbingu

 11 września 2013r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbył się wykład  „Przeciw mobbingowi”. Spotkanie poprowadził
Pan Ryszard Musielewicz ze Stowarzyszenia Antymobbingowego
p.p. Barbary Grabowskiej w Gdańsku, Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy. Prelegent wyjaśnił czym jest mobbing, jakie są jego rodzaje i czym się przejawia, przybliżył portret mobbera oraz ofiary mobbingu, wskazał jak sobie radzić oraz jak przeciwdziałać temu problemowi. Na zakończenie odpowiadał na pytania uczestników spotkania.