piątek, 13 listopada 2015

Karol Rybacki (1859-1935) - drukarz i wydawca

6 listopada 2015 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbyło się kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów Roku Karola Rybackiego, których głównym pomysłodawcą i  koordynatorem jest Zdzisław Kryściak, prezes Koła Przewodników Terenowych im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu. 
 
Przypomniano ważną dla Łowicza postać - zasłużonego społecznika, wydawcę, drukarza i literata, który naszemu miastu poświęcił ponad pół wieku swojego życia.

 
Zaprezentowano wystawę dokumentów archiwalnych oraz publikacji, czasopism i druków wydanych nakładem działającej w latach 1882 – 1935  księgarni K. Rybackiego. Materiały te pochodzą z prywatnych zbiorów Zdzisława Kryściaka oraz z zasobów łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie.  Licznie zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć unikatowy egzemplarz redakcyjny tygodnika „Łowiczanin” z 1911 r.
 Wystawę wzbogaciła bogata kolekcja najstarszych pocztówek łowickich, których również wydawcą jest Rybacki, a które pochodzą głownie z prywatnych zbiorów filokartystów:  Edwarda Miziołka, Andrzeja  Chmielewskiego, Jana Rucińskiego oraz Henryka Pięty.
 
Zwieńczeniem spotkania była promocja reprintu publikacji z 1925r. wydanej nakładem Księgarni K. Rybackiego pt. „Jaśko Badylów, obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach z życia chłopów Księstwa Łowickiego" autorstwa Piotra Puczyńskiego. Reprint, w nakładzie 700 egz., ukazał się w cyklu wydawniczym Księżacka Biblioteczka Regionalna współfinansowany przez  Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu, Łowicki Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej w Nieborowie.
 
Fragmenty pisanego gwarą krótkiego utworu scenicznego, który wg autora opisuje rzeczywiste zdarzenie, zaprezentowała członkini Zespołu Śpiewaczego Ksinżoki - Joanna Bolimowska.