czwartek, 18 października 2012

Spotkanie z panem Feliksem Walichnowskim

Dnia 17.10.2012 r., odbyło się spotkanie z poezją  pana Feliksa Walichnowskiego, zatytułowane ”Jesienne wiersze - sposób na przegnanie nudy”, zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, z myślą o łowickich seniorach.  
Pan Feliks Walichnowski jest autorem ponad 40 książek z zakresu socjotechniki i od kilku lat pisuje wiersze. Spotkanie przebiegło w miłym i sympatycznym nastroju. Licznie przybyli goście pozostawali pod wpływem uroku pana Walichnowskiego, jego wierszy i atmosfery jaką wytworzył. Udowodnił, że poezja może bawić, wzruszać i uczyć, a także być sposobem na przegnanie jesiennej melancholii. Kilkoro z uczestników pokusiło  się o recytację swojej twórczości, bo jak powiedział pan Feliks ” poezja jest sztuką zaraźliwą”.