środa, 26 czerwca 2013

Wystawa „Osada pałacowo-parkowa w Walewicach”

25 czerwca 2013 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Łowiczu  odbył się  wernisaż wystawy zatytułowanej „Osada pałacowo-parkowa w Walewicach”. Zostały na niej zaprezentowane prace plastyczne zgłoszone na otwarty konkurs „Park i pałac
 w Walewicach”,  jak również wykonane podczas integracyjnego pleneru plastycznego dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci
i młodzieży ze szkół powiatu łowickiego. Organizatorem tych imprez było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" w Łowiczu.
Podczas wernisażu nagrody laureatom konkursu oraz autorom najciekawszych prac wykonanych podczas pleneru wręczyli: Sekretarz Gminy Łowicz Beata Orzeł, Prezes SON „Tacy Sami” w Łowiczu Wiesław Sierota oraz Robert Wójcik – Dyrektor PCPR w Łowiczu.
Wystawę można oglądać do 12 lipca br. w godzinach pracy Biblioteki.