BIBLIOTEKI W POWIECIE


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel. 46 837 38 74
e-mail:
biblioteka@pbplowicz.pl
_________________________________________________________________________________

Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu
Aleje Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz
 tel. 46 837 76 03
e-mail:
cebrowski@op.pl


_________________________________________________________________________________

Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu
99-400 Łowicz, Bocheń 59 a
tel. 46 838 98 17
e-mail:
gbpbochen@wp.pl

_________________________________________________________________________________


Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach
99-423 Bielawy, ul. Podrzeczna 1
tel. 46 838 25 31
e-mail: biblioteka@bielawy.pl

_________________________________________________________________________________


Gminna Biblioteka Publiczna w Chąśnie
99-413 Chąśno, Chąśno Drugie 44 a
tel. 46 838 14 93
e-mail:
gokchasno@op.pl

_________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach
Gminna Biblioteka Publiczna

99-434 Domaniewice, ul. Główna 3
tel. 46 838 35 13
e-mail:
bpdomaniewice@wp.pl

_________________________________________________________________________________


Gminna Biblioteka Publiczna w Kiernozi
99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1
tel. 24 277 91 10

_________________________________________________________________________________


Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym
99-414 Kocierzew, Kocierzew Południowy 80
tel. 46 838 48 78
e-mail:
bibliotekakocierzew@wp.pl

Filia w Boczkach
99-414 Kocierzew, Boczki 84
tel. 46 838 46 77
_________________________________________________________________________________


Gminny Ośrodek Kultury w Łyszkowicach
Gminna Biblioteka Publiczna

99-420 Łyszkowice, ul. Gminna 14
tel. 46 838 87 37
e-mail:
bibliot@o2.pl
_________________________________________________________________________________


Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Nieborowie
99-416 Nieborów, al. Legionów Polskich 26
tel. 46 838 57 45
e-mail:
biblioteka@nieborów.pl

Filia w Arkadii
99-416 Nieborów, Arkadia 74

Filia w Bełchowie
99-418 Bełchów, ul. 3 Maja 9

Filia w Bobrownikach
99-418 Bełchów, Bobrowniki 100

Filia w Kompinie
99-416 Nieborów, Kompina,
al. Legionów Polskich 2
tel. 46 838 76 08
_________________________________________________________________________________

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny
99-400 Zduny, Zduny 1 f
tel. 46 838 76 08
 
e-mail: bdk@bdkzduny.pl