wtorek, 27 marca 2018

Przypominamy! Jutro tj. 28.03.2018 r./środa/ mija termin zgłoszeń do Eliminacji Powiatowych 63.OKR

ELIMINACJE POWIATOWE
63. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza

 do uczestnictwa w  Eliminacjach  Powiatowych
63. Ogólnopolskiego  Konkursu  Recytatorskiego
 
Eliminacje odbędą się w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 dnia 4 kwietnia 2018 r.  (początek godz. 10.00).
Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:
RECYTATORSKIM -  repertuar  uczestników  obejmuje  3  utwory  w całości lub fragmentach -
2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2  utwory:  prozę  oraz   utwór  poetycki.  Łączny  czas  wykonania  nie  może przekroczyć  10 minut.   
WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów). Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć  7 minut.    
TEATRÓW JEDNEGO AKTORA - obowiązuje przygotowanie spektaklu  w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć  30 minut.  
POEZJI ŚPIEWANEJ - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i  1 utwór recytowany. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę. Uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.
Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane na adres: Powiatowa   Biblioteka   Publiczna   w   Łowiczu,  Stary  Rynek  5/7, w  terminie do 28 marca b.r.
Dodatkowe informacje: www.pbplowicz.blogspot.com oraz www.tkt.art.pl (regulamin i karty zgłoszeń do pobrania).