środa, 22 maja 2013

Powiatowy Dzień Bibliotekarza
 
Dnia 21 maja 2013 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu obchodzono Powiatowy Dzień Bibliotekarza. Spotkanie poprowadziła Dyrektor PBP w Łowiczu Renata Frączek.
W spotkaniu, oprócz licznie zgromadzonych przedstawicieli bibliotek
i innych instytucji kultury z terenu powiatu łowickiego, udział wzięli Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Krzysztof Górski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łowickiego Irena Kolos, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Grażyna Wagner, Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński oraz Barbara Czajka, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Łodzi.
Były życzenia, kwiaty i podziękowania dla bibliotekarzy.
Podczas uroczystości podsumowano działania w ramach Tygodnia Bibliotek – akcji promującej czytelnictwo, w tym realizowany projekt pn. „Z książką na walizkach”, zainicjowany i koordynowany przez PBP, w ramach którego odbyły się spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami w bibliotekach powiatu łowickiego z finałem
w Tomaszowie Mazowieckim. Ciekawą prezentację multimedialną
na temat tych działań przedstawiła Monika Paciorek, kustosz PBP.
Spotkanie uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. W. Grabskiego przygotowanej
przez Annę Słomską.