czwartek, 27 lutego 2014

Warsztaty     26 lutego 2014 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyły się warsztaty przygotowujące młodzież do, organizowanego już po raz 59, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
     Warsztaty poprowadził Marcin Wartalski - wieloletni dyrektor Łódzkich Spotkań Teatralnych oraz  koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego                        w województwie łódzkim, który podczas spotkania omówił techniki recytatorskie, postawy ciała podczas recytacji, różnice pomiędzy grą aktorską a recytacją. Wiele cennych uwag padło także na temat doboru repertuaru oraz interpretacji utworów. Każdy chętny mógł, biorąc pod uwagę wskazówki prowadzącego, przećwiczyć na wybranych tekstach swoje wykonanie. Młodzież podczas spotkania dowiedziała się również o zmianach jakie zaszły w regulaminach konkursowych 59. OKR, głównie w turnieju poezji śpiewanej.

wtorek, 25 lutego 2014

Uwaga CZYTELNICY!

Dnia 26 lutego 2014 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu w godzinach od 9.00 do 14.00 będzie zamknięta dla korzystających. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Przyłapani na czytaniu

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
ogłasza V edycję konkursu fotograficznego

PRZYŁAPANI  NA  CZYTANIU

Wystarczy być czujnym obserwatorem. Na zdjęciu należy uchwycić osoby czytające książki  
w nietypowych miejscach i sytuacjach.
Zapraszamy i życzymy udanych fotograficznych łowów.

     Celem konkursu jest udowodnienie, że czytanie może być świetną rozrywką, przypomnienie jaką satysfakcję może dać szperanie między regałami w księgarni czy bibliotece, trzymanie
w dłoni książki i odkrywanie z nią nowej, nieznanej rzeczywistości.
   
      Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców powiatu łowickiego.

 1. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Uczestnicy wykonują fotografie cyfrowe lub analogowe nawiązujące do tematu konkursu. Minimalny format zdjęć 15 x 21cm.

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, które nie były nagradzane
  w innych konkursach.

 1. Każde zdjęcie winno być zaopatrzone w następujące dane: tytuł zdjęcia i ewentualnie krótki opis (miejsce, sytuacja, data) a  także imię, nazwisko i  wiek autora, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania, nazwę szkoły.

 1.  Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 1. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.

 1. O ile na fotografii konkursowej znajduje się  wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator                        w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.

 1. Zgłoszenie się do konkursu, traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu w związku z udziałem                 w Konkursie Fotograficznym „ Przyłapani na czytaniu” zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).

 1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac fotograficznych biorąc pod uwagę: pomysłowość, zaskakujące, nietypowe sytuacje, ogólne wrażenie artystyczne, a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 1. Wszystkie informacje o Konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu http://www.powiat.lowicz.pl oraz http://pbplowicz.blogspot.com

 1. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. (46) 837 38 74

Terminy:

 1. Fotografie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu,
Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny- Przyłapani na czytaniu"
do dnia 11.04.2014r. 


 1. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i uroczystości wręczenia nagród, laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.