piątek, 24 stycznia 2014

Łowicz 17 I 1945 - wyzwolenie czy zniewolenie                    Dnia 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu  odbyła się pierwsza  prelekcja z cyklu  Spotkania z historią temat brzmiał „ ŁOWICZ 17 I 1945 r. - WYZWOLENIE CZY ZNIEWOLENIE”. 
Prelegentem był  historyk z wykształcenia, z wyboru działacz Stowarzyszenia 10 pp w Łowiczu Zbigniew Zagajewski. W barwny i ekspresyjny sposób przybliżył on słuchaczom działania wojenne zmierzające do wyzwolenia Łowicza z rąk niemieckich oraz lata powojenne w Polsce. Prelegent nie wyraził wprost odpowiedzi na pytanie a przewrotnie pozostawił je otwarte dla przemyśleń każdego ze słuchaczy. 
Na koniec uczestnicy spotkania zadawali pytania oraz gromkimi brawami nagrodzili prelegenta.

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Spotkanie z historią w Bibliotece
W dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbyło się spotkanie historyka Zbigniewa Zagajewskiego z młodzieżą kl. III z Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu. Okazją ku temu była nadchodząca data 17 stycznia, kojarząca się z wyzwoleniem Łowicza spod okupacji hitlerowskiej. Temat prelekcji brzmiał :
Łowicz 17 I 1945 r. wyzwolenie czy zniewolenie? Prelegent przybliżył uczniom historię II wojny światowej, wyzwolenie oraz lata powojenne w Polsce.

Nie odpowiedział wprost na pytanie zawarte w temacie. Ten przywilej zostawił słuchaczom.