piątek, 20 kwietnia 2012

Konkurs fotograficzny "Przyłapania na czytaniu"

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego Przyłapani na czytaniu nastąpi po otwarciu Biblioteki (przewidywany termin to połowa maja).

O terminie rozstrzygnięcia laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.