czwartek, 30 października 2014

WIZYTA ZA JEDEN UŚMIECH   27 października 2014r., na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie, wzięliśmy udział w  wizycie studyjnej Manufaktura bibliotekarskiej myśli -   realizowanej w ramach programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”. Program jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
    Celem wizyty studyjnej była integracja środowiska bibliotekarzy, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, dobrymi pomysłami i praktykami. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie pałacu Radziwiłłów wraz z przewodnikiem.
Podczas spotkania Monika Paciorek -  kustosz PBP-  przedstawiła prezentację multimedialną na temat „Tradycja i historia w działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.”
    Zdobyta wiedza oraz pomysły i inspiracje zostaną wykorzystane w przyszłych działaniach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.


GBP w Nieborowie

GBP w Nieborowie

GBP w Nieborowie

GBP w Nieborowie

środa, 29 października 2014

Podsumowanie wydarzeń zorganizowanych w 2014 r. w Powiecie Łowickim w związku z jubileuszem 100-lecia śmierci wybitnego malarza, Józefa Chełmońskiego (1849 - 1914).

Muzeum w Łowiczu zaprasza na podsumowanie wydarzeń zorganizowanych w 2014 r. w Powiecie Łowickim w związku z jubileuszem 100-lecia śmierci wybitnego malarza, Józefa Chełmońskiego (1849 - 1914). Spotkanie odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 12.00.

W programie:

- podsumowanie wydarzeń organizowanych w 2014 r. w Powiecie Łowickim - Marzena Kozanecka - Zwierz (Muzeum w Łowiczu)

- prezentacja obrazu „Pejzaż z jastrzębiem” oraz pocztówek z reprodukcjami prac artysty z okresu międzywojennego - z kolekcji prywatnych

- prelekcja „Gorące nazwisko” - Monika Nowakowska (Muzeum Miasta Łodzi)

- rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży „Cztery pory roku według Józefa Chełmońskiego”

- koncert „Szumki i dumki kresowe...” - w wykonaniu Marty Siewiery (kontralt), Patrycji  Szymańskiej (skrzypce), Julii Laskowskiej (fortepian). Koncert swą tematyką nawiązuje do podróży Józefa Chełmońskiego na Ukrainę i Podole oraz jego zainteresowań kulturą ludową. Teksty oraz zapisy nutowe wybranych utworów pochodzą ze zbiorów Muzeum Lwowa i Kresów.


Wstęp wolny


Projekt dofinansowany z Łódzkiego Domu Kultury w ramach Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku.

„Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego autorstwa Haliny Świderskiej”

Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego  autorstwa Haliny Świderskiej

            W dniu 24 października 2014 r. w pięknej scenerii sali barokowej łowickiego muzeum podsumowano projekt pn. „Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego  autorstwa Haliny Świderskiej”, realizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu w ramach Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku

            Podczas uroczystości zaprezentowano wydany, w nakładzie 300 egzemplarzy w ramach cyklu  Księżacka Biblioteczka Regionalna, reprint książki z 1929 r. Obszerna monografia licząca 156  stron, uzupełniona mapką Księstwa Łowickiego, zawierająca bogaty i szczegółowo opracowany materiał z zakresu fonetyki, morfologii i składni oraz słownik i teksty gwarowe była do końca XX wieku jedynym opisem gwary łowickiej.
Przedstawiono życie i dorobek naukowy, urodzonej w podłowickich Strugienicach, autorki.
O spuściźnie prof. Haliny Świderskiej-Konecznej w zasobie narodowym łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie opowiedział jego kustosz, pan Marek Wojtylak, zaś brzmienie dawnej gwary odtwarzała Joanna Bolimowska, członkini Zespołu Śpiewaczego Ksinżoki na podstawie fragmentów tekstów zawartych w publikacji z 1929 roku.
Zwieńczeniem uroczystości był występ Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy.

            Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł z ze środków  Łódzkiego Domu Kultury - Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.
Całkowity koszt projektu wynosi 6800,00 zł.
fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu

fot. Muzeum w Łowiczu
fot. PBP w Łowiczu

fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu
fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu

fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu

fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu

fot. Muzeum w Łowiczu
fot. PBP w Łowiczu

 
fot. PBP w Łowiczu