czwartek, 16 października 2014

Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego autorstwa Haliny Świderskiej”Serdecznie zapraszamy na podsumowanie projektu  Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego  autorstwa Haliny Świderskiej”

Projekt realizowany przez bibliotekę otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł z Łódzkiego Domu Kultury w ramach Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku.

        Celem projektu jest pielęgnowanie świadomości naszego dziedzictwa kulturowego, bogatej kultury księżackiej, szczególnie  rodzimego języka Księżaków - gwary łowickiej.

Zadanie polegało na przygotowaniu do druku i wydaniu, w nakładzie 300 egz., reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego  autorstwa pochodzącej ze Strugienic w gm. Zduny Haliny Świderskiej - wybitnej badaczki gwary łowickiej.

           Monografia będąca rozprawą doktorską autorki,  opublikowana w 1929 r. w XIV tomie "Prac Filologicznych", do dziś jest jednym z najważniejszych opracowań poświęconych mowie mieszkańców regionu łowickiego. Pozycja (dziś trudno dostępna) licząca ok. 160 stron, zawierająca obszerny słownik gwarowy i mapkę Księstwa Łowickiego, jest niejako „elementarzem” gwary łowickiej.

Reprint ukaże się w cyklu wydawniczym Biblioteki „Księżacka Biblioteczka Regionalna”.

    24 października o godz. 13.00  nastąpi uroczyste podsumowanie projektu i promocja wydawnictwa w sali barokowej Muzeum w Łowiczu.


Całkowity koszt projektu wynosi 6800,00 zł. - dofinansowanie w wysokości 5000 zł z ŁDKśroda, 15 października 2014

„Łowickie Nekropolie – historia i teraźniejszość”Łowickie Nekropolie – historia i teraźniejszość

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Łowiczu serdecznie zapraszają wszystkich na spotkanie, którego tematem będą „Łowickie Nekropolie”.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Spotkania z Historią” we wtorek, 21 października 2014 r. o godz. 16.30 w siedzibie biblioteki przy Starym Rynku w Łowiczu, wejście od strony ul. 3 maja.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie historia łowickich cmentarzy oraz omówione podjęte działania, mające na celu ocalenie najciekawszych obiektów sztuki sepulkralnej dla przyszłych pokoleń Łowiczan. Prelekcje poprowadzą dwaj łowiccy przewodnicy PTTK Zdzisław Kryściak i Jacek Rybus.

Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej Łowickim Nekropoliom. Zdjęcia autorstwa Sylwestra Cichala i Jacka Rybusa prezentowane były w 2006 r. w bazylice katedralnej w Łowiczu. Warto jednak przypomnieć sobie te fotografii, gdyż teraz mają one nie tylko znaczenie ekspozycyjne, ale również dokumentalne. Wiele, bowiem grobów, prezentowanych na zdjęciach, „zniknęło” z cmentarnego krajobrazu. Wstęp na spotkanie jest wolny.


Warto przypomnieć, że dotychczas dzięki hojności darczyńców, Łowickiemu PTTK udało się wyremontować w sumie 8 grobów:
  • grobowiec Walentego Lilienheima i Marii Sienkiewicz z końca XIX wieku na cmentarzu katedralnym,
  • groby Franciszka Mazowieckiego i Jego żony z 1907 r. na cmentarzu katedralnym,
  • grób Stanisława Lisickiego, doktora medycyny Fakultetu Paryskiego z 1882 r. na cmentarzu katedralnym,
  • grób Maurycego Klimeckiego na cmentarzu Świętego Ducha,
  • dwa groby Rodziny Hauszyldów z 1893 r. i 1905 r. na cmentarzu Świętego Ducha,
  • grób Kazimierza Szymanowskiego z 1908 r. na cmentarzu Świętego Ducha.

Obecnie prowadzone są prace renowacyjne przy grobowcu Legionisty z 1919 r - Władysława Frątczaka, znajdującego się na cmentarzu katedralnym. Grobowiec ten z racji swoich rozmiarów i wysokich kosztów renowacji, remontowany jest w trzech etapach.

I etap prac sfinansowany został z pieniędzy pozyskanych przez PTTK Oddział w Łowiczu z Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa w Łodzi, w ramach projektu realizacji Miejsc Pamięci Narodowej. II etap pokryty został z pieniędzy zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty. W tym roku, pieniądze zbierane będą na pokrycie kosztów III etapu remontu grobowca.