środa, 8 października 2014

LUDZIE Z PASJĄ – KATARZYNA SŁOMA          7 października 2014r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu wykład „Współczesna turystyka a utowarowienie łowickiej kultury ludowej” wygłosiła Katarzyna Słoma - absolwentka  Wydziału Nauk Geograficznych UŁ , a także Podyplomowych Studiów dla Twórców, Artystów i Menedżerów Kultury - Wydział Zarządzania UW.
       Podczas wykładu prelegentka podjęła próbę określenia relacji między przemysłem turystycznym a  rdzeniem łowickiej kultury ludowej, w nawiązaniu do historycznego ujęcia przemian polskiej kultury ludowej.  W tym celu zaprezentowała dwa modele teoretyczne, tzn. zmienność kultury ludowej ze względu na relacje wytwórca-konsument oraz ewolucja kultury ludowej w ujęciu semantyczno-ekonomicznym. Omówiła  skutki jakie wywołuje rozwijająca się turystyka oraz jakie są jej przestrzenne przejawy.
W niezwykle przystępny sposób przedstawiła słuchaczom kluczowe terminy  : utowarowienie,  komercjalizacja, trendy we współczesnej turystyce, kultura ludowa, folklor, folkloryzm a także postfolkloryzm.
Na zakończenie zaprezentowała wpływ współczesnej turystyki na zasoby łowickiej kultury ludowej a także na działalność lokalnych twórców ludowych.
Wykład był kolejnym spotkaniem z cyklu „Ludzie z pasją”.