czwartek, 18 grudnia 2014

Uwaga Czytelnicy!

W dniu 24 grudnia 2014 r. (wigilia)
 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
 
dla korzystających czynna w godz. 9.00 - 16.00
 

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Spotkanie merytoryczne bibliotekarzy powiatu łowickiego

   12 grudnia 2014 r. w Powiatowej  Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się spotkanie merytoryczne dla bibliotekarzy powiatu łowickiego.
   Spotkanie pozwoliło na poszerzenie wiedzy o aktualnych możliwościach systemu bibliotecznego SOWA2/ MARC21, zainspirowało bibliotekarzy naszego powiatu do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw integrujących mieszkańców oraz stało się okazją do wspólnej wymiany doświadczeń. 
   W imieniu bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu łowickiego życzenia odchodzącej na emeryturę Zofii Sokalskiej  z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu, wieloletniej bibliotekarce filii bibliotecznej w Zawadach złożyła Renata Frączek – dyrektor PBP w Łowiczu.