O BIBLIOTECEPowiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu została powołana 1 marca 2002r. jako powiatowa instytucja kultury.
Wypełniając działalność statutową służy mieszkańcom powiatu łowickiego, upowszechnia i promuje czytelnictwo, prowadzi działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową.
Obok działań podstawowych, takich jak  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie posiadanych zasobów, powierzono jej pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz koordynację działań bibliotek publicznych w powiecie łowicki
m


KALENDARIUM
 • 2002
  •       1 marca - powołanie do życia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu na mocy Uchwały nr XXXIX/234/2002 Rady Powiatu Łowickiego jako samodzielnej jednostki organizacyjnej.
  •       Pierwotna siedziba w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łowiczu, ul. Blich 10.
  •      1 września - przeniesienie siedziby Biblioteki do gmachu Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 (wejście od ul. 3 Maja).
  •       Prace adaptacyjne, organizacja i urządzanie Biblioteki.
  •       Realizacja projektu "Modernizacja i komputeryzacja Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu" - Kontrakt Wojewódzki, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, program biblioteczny SOWA oraz wyposażenie biblioteki.
  •       Listopad - uruchomienie Czytelni.
  •       13 listopada - uroczysta inauguracja działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
  2003
  •       Komputeryzacja Biblioteki (Program SOWA).
  •       Doposażenie placówki w meble biblioteczne: regały, stoliki, krzesła, gabloty wystawiennicze itp.
  •       Utworzenie w Bibliotece Punktu Informacji Turystycznej (istniał do 2004 r.).
  •       Przekazanie Bibliotece oprogramowania SOWA2 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łodzi (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) do pracy w Systemie Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego (SBR).

  2004
  •       21 stycznia - zorganizowanie w PBP w Łowiczu spotkania członków Polskiego Związku Bibliotek z udziałem Marii Garus – dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury w Ministerstwie Kultury; dyrekcji WiMBP w Łodzi, bibliotekarzy i władz samorządowych.
  •       Realizacja zadania „Wyposażenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w księgozbiór o tematyce ekologicznej”, w tym zakup książek na kwotę 6 000 zł ze środków z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prowadzenie programu edukacji ekologicznej we współpracy z Dyrekcją Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
  •       Dotacja w wysokości 5 500 zł ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” na realizację zadania  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa łódzkiego”.
  •       Lipiec - przekazanie dla PBP w Łowiczu księgozbioru liczącego blisko 6 tys. woluminów wraz z regałami przez ks. Prałata Stefana Wysockiego, łowiczanina, harcerza Szarych Szeregów, uczestnika „Łowickiej Akcji pod Arsenałem", byłego proboszcza Parafii Bożej Opatrzności w Wesołej.
  •       Sierpień - transport książek z Wesołej pod Warszawą, prace nad uporządkowaniem i ustawieniem księgozbioru.
  •       Październik - odnowienie korytarza ( pomalowanie ścian i instalacja oświetlenia).
  •       20 grudnia - uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej przekazanie księgozbioru ks. Prałata S. Wysockiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.

  2005
  •      Porządkowanie i selekcja przekazanego księgozbioru.
  •      Wydzielenie Czytelni Ogólnej i Wypożyczalni.
  •      Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 17 000 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa".
  •      16 listopada - spotkanie poświęcone sytuacji prawnej bibliotek publicznych w powiecie łowickim z udziałem przedstawicieli WiMBP w Łodzi, samorządu powiatowego, wójtów, dyrektorów bibliotek i ośrodków kultury.
  2006
  •      Dotacja MKiDN w wysokości 19 000 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa".

  2007
  •       Lipiec - skontrum zbiorów bibliotecznych.
  •       Dotacja MKiDN w wysokości 20 000  zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa".

  2008
  •      Realizacja zadania Bliżej HerbertaOgólnopolski konkurs literacki „Pan Cogito we współczesnym świecie”, dofinansowanego ze środków MKiDN w wysokości 5 700 zł w ramach Programu „Herbert” (przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu literackiego oraz wydanie publikacji pt. Bliżej Herberta – Pan Cogito we współczesnym świecie).
  •      Dotacja MKiDN w wysokości 12 504 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa".
  •       Grudzień - zakup oprogramowania SOWA1 klient- serwer oraz aktualizacji posiadanych przez placówkę modułów umożliwiających wprowadzenie elektronicznej obsługi Wypożyczalni.

  2009
  •       Prace związane z wdrożeniem pełnej automatyzacji procesów bibliotecznych - uzupełnienie bazy księgozbioru i czytelników.
  •       Wrzesień – wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA1 klient-serwer, umożliwiającego pełną automatyzację obsługi Wypożyczalni, statystyki i ewidencji oraz udostępnienia katalogów w sieci.
  •       Wprowadzenie plastikowych kart czytelniczych oraz czytników laserowych
  •       Październik - reorganizacja Czytelni i Wypożyczalni.
  •       Dotacja MKiDN w wysokości 5 100 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego „Literatura i Czytelnictwo”.
  •       Zainaugurowanie cyklu wydawniczego „Księżacka Biblioteczka Regionalna”, w ramach którego wydano tomik poezji Ewy Tomczak Hej, ode wsi do miasta oraz książkę Krystyny Gaczyńskiej Niebieska Chata z malwami... (II wyd.).
  •       Wydanie reprintów w związku z obchodami  Roku Chełmońskiego w Powiecie Łowickim: Jan Wegner: Józef Chełmoński w świetle korespondencji, Józefowi Chełmońskiemu w hołdzie Ziemia Łowicka pod red. Jana Wegnera.
  2010
  •       Kwiecień - zainicjowanie akcji „Uwolnij książkę”.
  •       Zakup nowych komputerów do Czytelni oraz lady bibliotecznej, wymiana wykładziny i pomalowanie pomieszczenia administracyjnego oraz części korytarza.
  •       Sierpień - uporządkowanie pomieszczeń magazynowych oraz zaadaptowanie poddasza, selekcja zgromadzonych materiałów, czasopism, darów książkowych i in.
  •       Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 7 400 zł na zakup nowości wydawniczych.
  •       Wydanie tomiku poezji Ludowe rymy. Wiersze Joanny Bolimowskiej w ramach „Księżackiej Biblioteczki Regionalnej”.
  2011
  •      Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 9 400 zł na zakup nowości wydawniczych.
  •      Wrzesień/ październik - prace remontowe w budynku (wymiana okien, instalacji centralnego ogrzewania i przewodów elektrycznych oraz oświetlenia. Biblioteka nieczynna od 15 września  do 19 grudnia 2011 r.
  •      Listopad – odnowienie i pomalowanie pomieszczeń Czytelni i Wypożyczalni, wymiana wykładzin.

  2012
  •      Kontynuacja prac remontowych - wymiana podłóg, malowanie ścian w korytarzu i klatce schodowej oraz remont dachu i  elewacji budynku (zamknięcie placówki w okresie od 13 marca do 21 maja 2012 r.).
  •      Maj - Skontrum księgozbioru.
  •      Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 12 000 zł na zakup nowości wydawniczych.
  •      Obchody 10. rocznicy powstania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.

  2013
  •      Marzec - wykład prof.dr. hab. Dobiesława Jędrzejczyka pt. U źródeł tożsamości kulturowej księstwa Łowickiego i Księżaków.
  •      Maj - zainaugurowanie w Powiecie Łowickim  akcji Z książką na walizkach, w ramach której w bibliotece odbyły się warsztaty poprowadzone przez Kalinę Jerzykowską pt. Łapanie za słówka,czyli Tuwimowe zabawy językowe.
  •      Czerwiec - obchody 110. rocznicy urodzin Teodora Goździkiewicza.
  •      Wrzesień -  inauguracja II edycji Narodowego Czytania w Powiecie Łowickim.
  •      Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 10 800 zł na zakup nowości wydawniczych.
  •      Listopad - zainaugurowanie akcji dla przedszkolaków z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.   
    2014
  •  Styczeń - zainaugurowanie cyklu wykładów pn. Spotkania z historią. Pierwszą prelekcję wygłosił Zbigniew Zagajewski, temat brzmiał: Łowicz 17 Stycznia 1945 - wyzwolenie czy zniewolenie?
  •   Zainaugurowanie cyklu   wystaw  Z bibliotecznej półki.
  •   Luty - warsztaty komputerowe dla seniorów START w cyfrowy świat
  •   Zainaugurowanie cyklu spotkań pn. Ludzie z pasją. Pierwsze spotkanie poprowadził   przewodnik PTTK w Łowiczu - Eligiusz Pietrucha.
  •   Akcja czytelnicza bibliotekarzy i dziennikarza Radia Viktoria : Przeczytaj - nie czytaj, czyli śladami ciekawej książki dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
  •   Maj - spotkanie z Ryszardem Bonisławskim  pt. Sentymentalny spacer po ziemi łowickiej.
  •   Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską w ramach akcji " Z książką na walizkach".
  •    Dofinansowanie w wysokości 5 000 zł  zadania pn. Wydanie reprintu publikacji pt.  Dialekt księstwa Łowickiego autorstwa Haliny Świderskiej z Łódzkiego Domu Kultury w ramach Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku.
  •   Sierpień - wernisaż wystawy IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Satyra poza krawędzią.
  •   Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 11 000 zł na zakup nowości wydawniczych.
  •   Październik  - podsumowanie projektu Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt księstwa Łowickiego autorstwa Haliny Świderskiej. 

  2015
  • Styczeń - spotkanie inauguracyjne Dyskusyjnego Klubu Książki przy Powiatowej Bibliotece Publicznej
  •  Styczeń – II edycja warsztatów komputerowych dla seniorów START w cyfrowy świat.
  • Maj-  spotkania w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
  • Maj- spotkanie autorskie z Pawłem Boręsewiczem w ramach akcji " Z książką na walizkach".
  • Maj - Spotkanie z rodziną Konopczyńskich i Aftewicz – garncarzy z Bolimowa.
  • Maj – ,,Historia i dziedzictwo Księstwa Łowickiego’’ – wykład Dobiesława Jędrzejczyka i promocja książki.
  • Czerwiec - spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską w ramach DKK.
  • Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 12 000 zł na zakup nowości wydawniczych.
  • Wrzesień – IV Narodowe Czytanie w Powiecie Łowickim - ,,Lalka’’ Bolesława Prusa.
  • Wrzesień/Październik – zainaugurowanie Tygodnia Zakazanych Książek
  • Listopad  - spotkanie z Panem Markiem Wojtylakiem ,,W drodze do Niepodległej – 95. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości’’.
  • Listopad – 80. Rocznica śmierci Karola Rybackiego (1859-1935) – drukarza i wydawcy, promocja reprintu ,,Jaśko Badylów’’.
  • Grudzień – 50. Rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej – M. Dąbrowska w Zduńskiej Dąbrowie i Łowiczu – prof. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk, Exodus ludności Warszawy na Ziemię Łowicką.

  2016
  • Marzec – Spotkanie z historią Historia skrywana w ziemi – z Marcinem Wiechno.
  • Marzec – wystawa fotograficzna Elżbiety i Feliksa Walichnowskich – Feliks Nowowiejski (1877-1946) – twórca ,,Roty’’ w 70. Rocznicę śmierci wybitnego kompozytora.
  • Kwiecień –Powiatowe Eliminacje do 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
  • Maj-  spotkania w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
  • Maj- spotkanie autorskie z Małgorzatą Strękowską - Zarembą w ramach akcji
   " Z książką na walizkach".
  • Maj – Wystawa ,,Kolekcjonerskie pasje’’ Edwarda Noniewicza
  • Maj – Spotkanie z historią Zrzuty lotnicze na Ziemi Łowickiej 1941-1944. Działalność Cichociemnych, wykład Adama Szymańskiego.
  • Maj – Spotkanie z historią ,,Tajemnica krypt łowickiej katedry’’- wykład Moniki Kamińskiej.
  • Maj – Spotkanie z Jerzym Kostowskim – ekspertem pokonywania niskiej samooceny i mówcą inspirująco-motywacyjnym.
  • Czerwiec – I Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci.
  • Czerwiec – akcja Zabierz książkę na wakacje.
  • Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 10 500 zł na zakup nowości wydawniczych.
  • Wrzesień – V Narodowe Czytanie w Powiecie Łowickim - ,,Quo vadis’’ Henryka Sienkiewicza.
  • Wrzesień – spotkanie z pisarką Hanną Cygler w ramach DKK.
  • Październik – Spotkanie z historią – Tomasz Ponzino – wykład Piotra Chorążaka.
  • Październik – wystawa fotograficzna Elżbiety i Feliksa Walichnowskich - ,,Nauka latania’’ i ,,Budzi się las’’.

  2017
  • Styczeń - zainaugurowanie cyklu wystaw Z kalendarza rocznic literackich.
  • Luty – Tłusty Czwartek z poezją.
  • Skontrum zbiorów bibliotecznych 24.03-07.04.
  • Marzec - ,,DZIEŃ KOBIET W BIBLIOTECE'' - spotkanie z poezją o kobietach i dla kobiet.
  • Kwiecień –Powiatowe Eliminacje do 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
  • Maj -  spotkania w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
  • Maj - spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką w ramach akcji " Z książką na walizkach".
  • Czerwiec - I Drużynowy Turniej w Szachach Szybkich.
  • Czerwiec – II Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci.
  • Czerwiecwystawa fotograficzna Wojciecha Mścichowskiego Boże Ciało w Łowiczu
  • Uruchomienie strony www biblioteki pod adresem www.pbplowicz.pl i BIP-u www.bip.pbplowicz.pl
  • Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 8 300 zł na zakup nowości wydawniczych.
  • Wrzesień – VI Narodowe Czytanie w Powiecie Łowickim - ,,Wesele’’ Stanisława Wyspiańskiego.
  • Październik - Spotkanie z Ośrodkiem KARTA „Już niewielu pamięta"— historie lokalne w wymiarze uniwersalnym’’.
  • Październik - wydanie publikacji z wierszami i opowiadaniem dla dzieci pt. ,,Misiowe opowieści aut. Krystyny Kunikowskiej z okazji Dnia Pluszowego Misia.
  • Listopad - spotkanie z pisarką Magdaleną Witkiewicz w ramach DKK.

  2018
 • Marzec - ,,Być kobietą'' - spotkanie poetyckie.
 • Kwiecień – Powiatowe Eliminacje do 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
 • Maj -  spotkania w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
 • Maj - spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą w ramach akcji " Z książką na walizkach".
 • Maj - spotkanie z historią Z dziejów Zdun i okolic - promocja książki prof. Dobiesława Jędrzejczyka ,,Drugie szkice z dziejów Zdun i oklic'' z udziałem prof. Jerzego Miziołka.
 • MAJ/Czerwiecwystawa fotograficzna Elżbiety i Feliksa Walichnowskich ,,Boże Ciało w Łowiczu 2017''.
 • Czerwiec - spotkanie z historią, autorskie z dziennikarzem Błażejem Torańskim.
 • Czerwiec – III Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci.
 • Lipiec - wystawa fotograficzna z cyklu galeria przechodnia ,,Medytacje/fotowiersze'' Ewy Filipp.
 • Lipiec/Sierpień - wystawa fotograficzna Elżbiety i Feliksa Walichnowskich ,,Pieniny''.
 • Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 7 300 zł na zakup nowości wydawniczych.
 • Wrzesień – VII Narodowe Czytanie w Powiecie Łowickim - ,,Przedwiośnie’’ Stefana Żeromskiego.
 • Październik - spotkanie z cyklu Ludzie z pasją ,,Realista i spirytysta dwie natury Reymonta'' - prelekcja Agnieszki Wojcieszek.
 • Październik - spotkanie z historią ,,Badania archeologiczne w nawie południowe katedry w Łowiczu'' - wykład Moniki Kamińskiej.
 • Listopad - Dzień Pluszowego Misia w bibliotece (spotkania, czytania, Pogotowie Pluszowe, zabawy, atrakcje dla dzieci)
 • Listopad - Andrzejki w bibliotece.
 • Listopad - cykl spotkań i wystaw z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • Grudzień - Mikołajki w bibliotece, cykl warsztatów bożonarodzeniowych.
 • Grudzień - wystawa prac plastycznych Księżackie ,,drogi'' Niepodległej (Warsztat Terapii Zajęciowej Urzecze).
 • Grudzień - spotkanie z pisarką Sylwią Chutnik w ramach DKK.
2019
*Luty -  Ferie w bibliotece Dzień uczuć (oprowadzenie po bibliotece, głośne czytanie, warsztaty plastyczne)/ Ferie w bibliotece Dzień zimowy (oprowadzenie po bibliotece, głośne czytanie, warsztaty plastyczne)  
*Luty-marzec, maj - ,,START w cyfrowy świat’’ –kolejna edycja bezpłatnych zajęć z obsługi komputera i Internetu dla osób 50+
*Marzec -  Turniej jednego wiersza z cyklu Ludzie z pasją
*Kwiecień - Eliminacje Powiatowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
*Kwiecień - Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu Fotograficznego Przyłapani na czytaniu, Plebiscytu na Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2018
*Maj -  Spotkania w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
*Maj - Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem w ramach DKK 
*Maj - Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim w ramach VII Łódzkich Spotkań z młodymi czytelnikami Z książką na walizkach
*Maj - Spotkanie autorskie z Dominiką Tarczoń
*Maj - Spotkanie autorskie z Magdaleną Kołosowską
*Czerwiec - IV Powiatowy Konkurs Recytatorski
*Od czerwca - Czytaki w PBP w Łowiczu - projekt Stowarzyszenia Pomocy osobom Niepełnosprawnym LARIX
*Lipiec-Sierpień - Wystawa fotograficzna Elżbiety i Feliksa Walichnowskich ,,Polska nad Bałtykiem’’
*Od września - Rozpoczęcie akcji ,,Mała książka- wielki człowiek’’ wyprawki czytelnicze dla dzieci od 3-6 lat z Instytutu Książki
*Wrzesień- Wystawa Czytaj łowickie
*Wrzesień – VIII Narodowe Czytanie w Powiecie Łowickim- Nowele polskie
*Wrzesień - Gra Miejska ,,Tropem tajemniczego skarbu” (gra terenowa ,,Tajemnicze Łódzkie’’ organizowana w ramach obchodów 100-lecia województwa łódzkiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego
*Wrzesień - Dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 6 000 zł na zakup nowości wydawniczych
*Październik- Spotkanie z cyklu Ludzie z pasją- ,,Łowickie drogi w twórczości Stanisława Żaka”
*Listopad - Warsztaty plastyczno-ruchowe dla dzieci w ramach akcji ,,Mała książka- wielki człowiek” we współpracy z Instytutem Książki
*Listopad – Nagroda w plebiscycie Kinder ,,Przerwa na głośne czytanie’’, zajęcie 14 miejsca w głosowaniu czytelników, otrzymanie 2 puf i książek za 5 000 zł dla PBP
*Listopad - Rozstrzygnięcie Konkursu Ekologicznego ,,Las wokół nas”/Wystawa pokonkursowa ,,Las wokół nas”
*Listopad -V Dyktando DKK w województwie łódzkim
*Listopad –Atrakcje dla dzieci z okazji Dnia Pluszowego Misia
*Grudzień  - Wieczór prozatorsko poetycki promujący dorobek pisarzy i poetów z regionu łódzkiego tworzących w latach 1919-2019 w ramach spotkań DKK