środa, 27 marca 2013


25 marca 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu została otwarta wystawa malarstwa
Pani Anny Szcześniak.
           Tematem obrazów są kwiaty, drzewa, pejzaże i chaty. Prezentowane prace oddają bogaty koloryt regionu łowickiego i pozwalają Pani Annie wypowiedzieć swoją duszę.
            Malarstwo jest dla Pani Anny Szcześniak życiową pasją,
w której się realizuje. Malując artystka wycisza się i uspokaja. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury i urzędami, bierze udział
w licznych wystawach, warsztatach i imprezach, podczas których prezentuje swoje obrazy.

 
 
W piątek, 22 marca 2013 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Dobiesławem Jędrzejczykiem pt. „U źródeł tożsamości kulturowej Księstwa Łowickiego i Księżaków”.
Słowo wstępne o prelegencie i jego dorobku  naukowym wygłosił Marek Wojtylak, kustosz oddziału Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
w Łowiczu.
Profesor barwnie opowiadał o genezie, historii i zasięgu terytorialnym Księstwa Łowickiego, o cechach wyróżniających Księżaków,
ich dorobku kulturowym i gwarze.
  Prof. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk jest emerytowanym nauczycielem akademickim UW, autorem licznych książek i artykułów z zakresu historii myśli geograficznej, urbanistyki i filozofii miasta oraz historii regionu łowickiego, szczególnie gminy Zduny, skąd pochodzi.
Jego ostatnia książka „Szkice z dziejów Zdun i  okolic” ukazała się 
w 2012 r.