piątek, 30 listopada 2012

Jubileusz 10 - lecia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu


29 listopada 2012 r. odbyły się uroczyste obchody 10-lecia działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Wśród przybyłych gości byli Paweł Bejda Wicewojewoda Łódzki, Krzysztof Figat Starosta Łowicki, Dariusz Kosmatka Wicestarosta Łowicki, Irena Kolos Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łowickiego, Michał Śliwiński Członek Zarządu Powiatu Łowickiego, honorowy gość ks. Prałat Stefan Wysocki,  Krzysztof Jan Kaliński Burmistrz Łowicza, Marzena Kozanecka – Zwierz Dyrektor Muzeum w Łowiczu, Jacek Chołuj Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej,     Małgorzata Cegiełko Kierownik Działu Metodyki, Analiz i Promocji WiMBP w Łodzi, Maciej Malangiewicz Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu, dyrektorzy szkół oraz dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek i ośrodków kultury z powiatu łowickiego.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00. Pani Dyrektor Renata Frączek powitała licznie zgromadzonych gości. Następnie Monika Paciorek przedstawiła historię biblioteki.  Kolejnym punktem uroczystości było zaprezentowanie przez Panią Dyrektor Renatę Frączek publikacji „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 2002 – 2012”. Po wysłuchaniu prezentacji władze powiatowe złożyły życzenia na ręce Pani Dyrektor. W trakcie uroczystości rozstrzygnięto, ogłoszony przez Łowicki Ośrodek Kultury, konkurs „Książka Roku – Łowicz i Ziemia Łowicka" oraz wręczono nagrody laureatom. Jubileusz biblioteki uświetnił występ zespołu muzycznego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, który wykonał motywy muzyczne z filmów będących ekranizacjami znanych utworów literackich.