środa, 19 grudnia 2012

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW "BARWY ŁOWICKIEJ ZIEMI" I "LUDOWE RYMY"

19 grudnia 2012r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów – plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” oraz literackiego „Ludowe rymy” połączone z wręczeniem nagród. Konkursy miały na celu propagowanie kultury ludowej oraz pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców ziemi łowickiej.
           Do konkursu plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” zgłoszono 10 prac malarskich wykonanych przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z powiatu łowickiego. Ocenie podlegały zgodność z tematem oraz wartość artystyczna i estetyczna pracy. Komisja konkursowa w składzie:
1.      Pani Magdalena Bartosiewicz – etnolog Muzeum w Łowiczu
2.      Pan Jerzy Dołhań – artysta plastyk
3.      Pani Maria Brzozowska Kosińska – artysta plastyk
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
1 miejsce – Karolina Wielec (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie)
2 miejsce – Daria Guzek (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
 w Łowiczu)
3 miejsce – Anna Waracka (II Liceum Ogólnokształcące
w Łowiczu)
Wyróżnienia dla:
Adriana Rejnisa (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP
w Łowiczu)
Adriana Pietrzaka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu)
            Na konkurs literacki „Ludowe rymy” nadesłano 16 wierszy, napisanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z powiatu łowickiego. Ocenie podlegały pomysłowość, inwencja oraz wartość artystyczna. Komisja konkursowa w składzie:
1.      Pani Marzena Kozanecka – Zwierz - Dyrektor Muzeum
w Łowiczu
2.     Pani Jolanta Pokorska – nauczyciel bibliotekarz – Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu
3.      Pan Jacek Rybus – pracownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie miejskim w Łowiczu, twórca SLAM-u poetyckiego w Łowiczu
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagrodę specjalną dla Ewy Tomczak
1 miejsce – Kinga Kosiorek (I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu)
2 miejsce – Krystyna Kopeć
3 miejsce – Ilona Domińczak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu)
 Wyróżnienia dla:
Aleksandry Kostrzewy (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Łowiczu)
Krystyny Kunikowskiej
Na zakończenie uroczystości laureaci konkursu „Ludowe rymy” odczytali swoje wiersze i zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Cenne nagrody książkowe, wręczone finalistom konkursów, zostały zakupione przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu. Laureaci otrzymali także publikację „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 2002 – 2012” oraz kalendarz na 2013 rok „Guziki Honorowych Łowiczan.”