poniedziałek, 21 grudnia 2015

Powiatowy Konkurs Literacki "Ludowe rymy”

 W dniu 18 grudnia w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników    V edycji  Powiatowego  Konkursu  Literackiego "Ludowe rymy” - tym razem kierowanego do osób dorosłych.

Do konkursu zgłoszono 18 wierszy. Ocenie podlegały: spójność z tematem konkursu, poprawność stylistyczna i językowa, poziom literacki pracy, twórczy charakter utworu oraz ogólna estetyka.

Komisja konkursowa w składzie:
Joanna Bolimowska   prezes łowickiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo Kulturalnego, poetka, propagatorka folkloru łowickiego,
Marzena Kozanecka - Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu,
Jolanta Pokorska -  kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu, polonista

kierując się założeniami konkursu wyłoniła zwycięzcę oraz przyznała 3 równorzędne nagrody:


I Nagroda:    
Beata Kupiec
Nagrody równorzędne:
Katarzyna Karcz - za wiersz "Senny obraz"
Krystyna Kopeć - za wiersz "Marzenia wiejskiej gospodyni"
Krystyna Kunikowska - za wiersz "Łowicko Gwiozda"