środa, 6 kwietnia 2022

ELIMINACJE POWIATOWE 67. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

    Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza do uczestnictwa w  Eliminacjach  Powiatowych  67. Ogólnopolskiego  Konkursu  Recytatorskiego. Eliminacje odbędą się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, Stary Rynek 5/7dnia 05 maja 2022 r.  (początek godz. 10.00).

Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:

RECYTATORSKIM -  repertuar  uczestników  obejmuje  3  utwory  w całości lub fragmentach -
2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2  utwory :  prozę  oraz   utwór  poetycki.  Łączny  czas  wykonania  nie  może przekroczyć  10 minut.   

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów). Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć  7 minut.    

TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – obowiązuje przygotowanie spektaklu  w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć  30 minut.  

POEZJI ŚPIEWANEJ - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i  1 utwór recytowany. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę. Uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych  oraz dorośli.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane na adres: 

 Powiatowa   Biblioteka   Publiczna   w   Łowiczu,  Stary  Rynek  5/7, w  terminie do 29 kwietnia b.r.

Regulamin i karty dostępne również: www.tkt.art.pl

Laureaci eliminacji powiatowych pojadą bezpośrednio na eliminacje wojewódzkie (w tym roku nie ma eliminacji rejonowych w Skierniewicach)