środa, 20 listopada 2019

Rozstrzygnięcie Ekologicznego Konkursu Fotograficznego ,,Las wokół nas''


19 listopada 2019 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu wręczono nagrody laureatom Ekologicznego Konkursu Fotograficznego „Las wokół nas”, realizowanego w ramach programu  „Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu w 2019 roku”. Tegoroczny projekt zakładał organizację działań, których celem było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych młodzieży, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych najbliższej okolicy, umiejętność spostrzegania i oceny piękna obiektów i zjawisk przyrodniczych powiatu łowickiego, wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu łowickiego. Każdy z uczestników mógł zgłosić do konkursu 1 fotografię w formacie A4, wykonaną samodzielnie, nawiązującą do tematu konkursu.  Ocenie podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, wartość artystyczna i estetyczna pracy. Do konkursu wpłynęło 109 prac, z uwagi na wysoki poziom konkursu przyznano 15 nagród rzeczowych. Komisja konkursowa w składzie: Niwa Tamara Kotecka – Lewy, Jacek Rybus, Dominik Słomiński dokonała oceny prac i przyznała następujące nagrody:
I NAGRODA
Aleksandra Aftewicz – II LO im. M. Kopernika w Łowiczu
II NAGRODA
Damian Bogusz – ZSP nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu
Natalia Banasiewicz – ZSP nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu
III NAGRODA
Małgorzaty Więcek – I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu
Angelika Kwiatkowska – ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu
WYRÓŻNIENIA
Katarzyna Kaźmierczak – II LO im. M. Kopernika w Łowiczu
Zuzanna Kowalik – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
Martyna Kapusta – ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu
Alicja Trzos – ZSP nr 3 im. W. S. Reymonta w  Łowiczu
Kinga Pliszka - ZSP nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu
Natalia Walczak - ZSP nr 3 im. W. S. Reymonta w  Łowiczu
Norbert Gawroński - ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu
Marta Świątkowska - ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu
Julia Skowrońska - ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu
Zuzanna Gasińska – ZSP nr 2 im. T. Kościuszki w Łowiczu

Nagrody dla finalistów konkursu zostały ufundowane ze środków Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Serdecznie gratulujemy laureatom. Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w holu biblioteki do końca br.


 
 
 
 
więcej zdjęć w mediach: