środa, 25 października 2017

„Już niewielu pamięta"- historie lokalne w wymiarze uniwersalnym - relacja ze spotkania 24.10.2017 r. w Muzeum w Łowiczu24 października Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała wspólnie z Ośrodkiem KARTA i Muzeum w Łowiczu spotkanie „Już niewielu pamięta"— historie lokalne w wymiarze uniwersalnym.
 
Prezes KARTY - Zbigniew Gluza opowiedział o działalności archiwalnej, wydawniczej i edukacyjnej Ośrodka, którego misją jest odkrywanie, ochrona  i upowszechnianie historii widzianej z perspektywy wielu jednostek. Aleksandra Janiszewska - wicedyrektorka ds. wydawniczych zaprezentowała książkę pt. „Wstaje świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat powojennych”. Teksty zamieszczone w publikacji opowiadają o codziennym życiu młodych w tych niespokojnych czasach. Każdy z autorów w odmienny sposób przedstawia powojenną  rzeczywistość, dzięki czemu czytelnik ma pełniejszy obraz tamtych lat. Warto nadmienić, iż zapiski, stanowiące podstawę książki są pokłosiem konkursu „Czas Peerelu” ogłoszonego przez Ośrodek Karta, aż pięć tekstów zamieszczonych w dziennikach przesłano na wspomniany konkurs.  Gościem honorowym był autor jednego z dzienników – pan Bronisława Sałuda, pochodzący z Mystkowic pod Łowiczem, obecnie mieszkaniec Olsztyna, autor wielu audycji radiowych i  publikacji, w tym z zakresu ekonomiki rolnictwa oraz łowiectwa.        

Fragmenty dzienników pana Bronisława czytał Wojciech Zieliński, znany aktor filmowy, teatralny i telewizyjny.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu została obdarowana pakietem wydawnictw Ośrodka KARTA zaś uczestnicy spotkania ostatnim numerem kwartalnika „Karta”.