poniedziałek, 23 lutego 2015

Spotkania z historią20 lutego br. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbył się wykład z cyklu SPOTKANIA Z HISTORIĄ. Tym razem prelegentem był Zbigniew Zagajewski, który wygłosił odczyt nt. STYCZNIOWY ŁOWICZ XIX I XX W. Autor radiowych audycji historycznych niezwykle ekspresyjnie poprowadził słuchaczy poprzez wydarzenia styczniowe ubiegłych stuleci, które miały miejsce na terenie naszego powiatu. Rozpoczął od II rozbioru Polski potem przeniósł zebranych w czasy napoleońskie, których efektem był dwukrotny przejazd Napoleona Bonaparte przez Łowicz. Następnie prelegent omówił Powstanie Listopadowe z 1831 r. i nadanie ziem Księstwa Łowickiego żonie Wielkiego Księcia Konstantego – Joannie Grudzińskiej, Powstanie Styczniowe z 1863 r. i walki w Puszczy Bolimowskiej pod wodzą Władysława Stroynowskiego, użycie gazów podczas I wojny światowej i zakończył datą 17 stycznia 1945 r. czyli wyzwoleniem Łowicza spod okupacji niemieckiej.