środa, 25 lutego 2015

Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu RecytatorskiegoELIMINACJE POWIATOWE 60. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO                           

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu zapraszają do uczestnictwa w  Eliminacjach  Powiatowych  60. Ogólnopolskiego  Konkursu  Recytatorskiego.
Eliminacje odbędą się w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 dnia 19 marca 2015r.  (początek godz. 10.00).

Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:
RECYTATORSKIM -  repertuar  uczestników  obejmuje  3  utwory  w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2  utwory  :  prozę  oraz   utwór  poetycki.  Łączny  czas  wykonania  nie  może przekroczyć 10 minut.   
 WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć  7 minut.    
 TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – obowiązuje przygotowanie spektaklu  w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć  30 minut.  
 POEZJI ŚPIEWANEJ - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. Przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane na adres:  Powiatowa   Biblioteka   Publiczna   w   Łowiczu,  Stary  Rynek  5/7, w  terminie do 12 marca b.r.
Dodatkowe informacje: http://www.tkt.art.pl