czwartek, 10 września 2015

"Odlotowa pszczoła" - ekologiczny konkurs plastycznyPowiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, w ramach realizacji projektu ekologicznego „Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu”, zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ekologicznym Konkursie Plastycznym – „Odlotowa pszczoła”.      
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności samodzielnego poznawania przyrody. Do konkursu można zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę w formie rysunku, grafiki, malarstwa lub collagu, w formacie min. A3.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz z dopiskiem „Ekologiczny Konkurs Plastyczny”. 
Termin nadsyłania prac upływa 16 października 2015r.
Nagrody dla finalistów będą dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego  w Łowiczu.
 Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 837 38 74