środa, 29 października 2014

„Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego autorstwa Haliny Świderskiej”

Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego  autorstwa Haliny Świderskiej

            W dniu 24 października 2014 r. w pięknej scenerii sali barokowej łowickiego muzeum podsumowano projekt pn. „Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego  autorstwa Haliny Świderskiej”, realizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu w ramach Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku

            Podczas uroczystości zaprezentowano wydany, w nakładzie 300 egzemplarzy w ramach cyklu  Księżacka Biblioteczka Regionalna, reprint książki z 1929 r. Obszerna monografia licząca 156  stron, uzupełniona mapką Księstwa Łowickiego, zawierająca bogaty i szczegółowo opracowany materiał z zakresu fonetyki, morfologii i składni oraz słownik i teksty gwarowe była do końca XX wieku jedynym opisem gwary łowickiej.
Przedstawiono życie i dorobek naukowy, urodzonej w podłowickich Strugienicach, autorki.
O spuściźnie prof. Haliny Świderskiej-Konecznej w zasobie narodowym łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie opowiedział jego kustosz, pan Marek Wojtylak, zaś brzmienie dawnej gwary odtwarzała Joanna Bolimowska, członkini Zespołu Śpiewaczego Ksinżoki na podstawie fragmentów tekstów zawartych w publikacji z 1929 roku.
Zwieńczeniem uroczystości był występ Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy.

            Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł z ze środków  Łódzkiego Domu Kultury - Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.
Całkowity koszt projektu wynosi 6800,00 zł.
fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu

fot. Muzeum w Łowiczu
fot. PBP w Łowiczu

fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu
fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu

fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu

fot. Jacek Rybus - Urząd Miejski w Łowiczu

fot. Muzeum w Łowiczu
fot. PBP w Łowiczu

 
fot. PBP w Łowiczu