piątek, 12 maja 2017

Łowicz wielokulturowy - wykład Tomasza Romanowicza12 maja o różnorodności etnicznej historycznego Łowicza opowiedział Tomasz Romanowicz pracownik Muzeum w Łowiczu. W niezwykle interesujący sposób przedstawił dzieje miejscowych Żydów, Niemców i Rosjan, ich życie codzienne, wkład w rozwój miasta oraz relacje z polską ludnością Łowicza. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu oraz dorośli uczestnicy spotkania usłyszeli również o mniej licznych narodowościach zamieszkujących Łowicz, takich jak: Francuzi, Gruzini czy Szkoci. Na zakończenie spotkania Tomasz Romanowicz opowiedział o śladach wielokulturowego dziedzictwa Łowicza jakie ocalały do dnia dzisiejszego. Było to bardzo ciekawe spotkanie z historią naszego miasta.