poniedziałek, 24 listopada 2014

Zamek łowicki i jego dzieje w średniowieczu i wczesnej nowożytności    21 listopada 2014r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, na kolejnym spotkaniu z cyklu Spotkania z historią, zgromadzili się miłośnicy historii Ziemi Łowickiej.  Wykład „Zamek łowicki i jego dzieje w średniowieczu i wczesnej nowożytności” wygłosił  Michał Słomski - absolwent I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant  w Zakładzie Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  
    Prelegent w niezwykle interesujący sposób przedstawił losy zamku w średniowieczu i na początku nowożytności. Omówił również funkcje jakie pełnił: obronną, rezydencjonalną, gospodarczo-administracyjną jak również ideologiczną. Na zakończenie odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników spotkania
.