poniedziałek, 2 czerwca 2014

Drodzy Czytelnicy!


Od czerwca 2014r. funkcjonuje internetowa wyszukiwarka: Katalogi bibliotek powiatu łowickiego: http://www.powiat-lowicki.sowwwa.pl

Pozwala ona na jednoczesne przeszukiwanie zasobów katalogowych poszczególnych bibliotek. Czytelnicy łatwo i szybko mogą sprawdzić, w której bibliotece publicznej na terenie miasta Łowicza i powiatu znajduje się poszukiwana książka. Przeglądanie tego katalogu  nie wymaga logowania i jest dostępne dla wszystkich.

Regionalny serwis biblioteczny ułatwia Czytelnikom naszego powiatu przeglądanie i przeszukiwanie (z dowolnego miejsca) wszystkich katalogów dostępnych on-line. Portal biblioteczny został starannie zaplanowany i opracowany z uwzględnieniem międzynarodowych i krajowych norm oraz standardów bibliotecznych (format MARC21, z39.50, ISO 2709).

W chwili obecnej prócz uruchomionej wyszukiwarki, funkcjonują również niezależne katalogi internetowe bibliotek, oferujące dostęp do lokalnych księgozbiorów ze stron internetowych bibliotek publicznych w mieście Łowiczu i powiecie:
Pozostałe biblioteki publiczne powiatu (Bocheń, Chąśno, Łyszkowice, Kiernozia) są na etapie komputeryzacji procesów bibliotecznych. W przyszłości ich internetowe katalogi będą również zintegrowane z katalogiem rozproszonym naszego powiatu.