piątek, 20 czerwca 2014

Dofinansowanie dla PBP z Łódzkiego Domu Kultury

   
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu  otrzymała dofinansowanie w wysokości 5000 zł z Łódzkiego Domu Kultury w ramach Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku na zadanie pt. „Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego  autorstwa Haliny Świderskiej”.
      Zadanie polega na przygotowaniu do druku i wydaniu, w nakładzie 300 egz., reprintu publikacji z roku 1929 pt. Dialekt Księstwa Łowickiego autorstwa Haliny Świderskiej-Konecznej, najwybitniejszej badaczki języka Księżaków.
Pozycja, dziś trudno dostępna, jest niejako przewodnikiem i „elementarzem” gwary łowickiejMonografia, licząca ok. 160 stron, opublikowana w "Pracach Filologicznych", zawiera obszerny słownik gwarowy, będący jedynym tego rodzaju w piśmiennictwie polskim i mapkę Księstwa Łowickiego.

      Reprint ukaże się w wydawanym przez Bibliotekę cyklu „Księżacka Biblioteczka Regionalna”.
      Podsumowaniem wydarzenia będzie, zaplanowana na październik, uroczysta promocja wydawnictwa w sali barokowej Muzeum w Łowiczu. Galę uświetni wykład nt. gwary łowickiej i dorobku prof. Haliny Świderskiej-Konecznej przy dźwiękach muzyki ludowej.
      Całkowity koszt projektu wynosi 6800,00 zł.