środa, 27 marca 2013

W piątek, 22 marca 2013 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Dobiesławem Jędrzejczykiem pt. „U źródeł tożsamości kulturowej Księstwa Łowickiego i Księżaków”.
Słowo wstępne o prelegencie i jego dorobku  naukowym wygłosił Marek Wojtylak, kustosz oddziału Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
w Łowiczu.
Profesor barwnie opowiadał o genezie, historii i zasięgu terytorialnym Księstwa Łowickiego, o cechach wyróżniających Księżaków,
ich dorobku kulturowym i gwarze.
  Prof. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk jest emerytowanym nauczycielem akademickim UW, autorem licznych książek i artykułów z zakresu historii myśli geograficznej, urbanistyki i filozofii miasta oraz historii regionu łowickiego, szczególnie gminy Zduny, skąd pochodzi.
Jego ostatnia książka „Szkice z dziejów Zdun i  okolic” ukazała się 
w 2012 r.